Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Remonty dróg i ulic w 2006 r” na wykonawców zostały wybrane następujące firmy:

 

Zadanie nr 1 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMO sp. z o. o.

26-200 Końskie, ul. Zielona 7.

Wykonawca proponuje realizację zadania w następujących cenach:

– cena brutto 1 m2  remontu masą bitumiczną na gorąco przy głębokości do 4 cm – 78,69 zł

- cena brutto 1 m2  remontu masą bitumiczną na gorąco za każdy następny centymetr głębokości ponad 4 cm – 12,20 zł

-  cena brutto 1 m2  krótkiej nakładki z masy mineralno-bitumicznej przy założeniu średniej grubości nawierzchni 4 cm53,07 cm

- cena brutto 1 m2  krótkiej nakładki z masy mineralno-bitumicznej za każdy następny cm grubości ponad 4 cm – 10,37 zł

- cena brutto 1 m2  remontu emulsją asfaltową i grysami przy głębokości wyboju 4 cm – 33,55 zł

- cena brutto 1 m2  remontu emulsją asfaltową i grysami za każdy następny cm głębokości ponad 4 cm – 6,10 zł

 

zadanie nr 2 – remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowo - żwirowych i żużlowych kruszywem kamiennym lub żużlem

„BUDAR” Świąder Waldemar Świąder Dariusz sp. j.

 25 – 636 Kielce, ul. Kaznowskiego 3/83.

Wybrany Wykonawca proponuje realizację przedmiotu zamówienia w następujących cenach:

- cena brutto1 m2 remontu nawierzchni wykonanego kruszywem kamiennym zakupionym przez wykonawcę – 17,08 zł

- cena brutto 1 m2 remontu nawierzchni wykonanego żużlem zakupionym przez wykonawcę – 13,42 zł

- cena brutto 1 m2 remontu nawierzchni wykonanego żużlem otrzymanym bezpłatnie z elektrociepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich – 9,76 zł

 

zadanie nr 3 – wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym lub żużlem firma „BUDAR” Świąder Waldemar Świąder Dariusz sp. j.

25 – 636 Kielce, ul. Kaznowskiego 3/83.

Wybrany Wykonawca proponuje realizację przedmiotu zamówienia w następujących cenach:

– cena brutto 1 m2 remontu nawierzchni wykonanego kruszywem kamiennym zakupionym przez wykonawcę – 15,86 zł

– cena brutto 1 m2 remontu nawierzchni wykonanego żużlem zakupionym przez wykonawcę – 10,37 zł

- cena brutto 1 m2 remontu nawierzchni wykonanego żużlem otrzymanym bezpłatnie z elektrociepłowni Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich – 8,54 zł

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/03/29 12:51:26
Redaktor: Administrator