Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

            Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa drogi gminnej o nr ew. gr. 469 w m. Piła w km 0+ 000÷ 0+ 285 tj. na długości 285m. oraz wykonanie projektu organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 42 i drogi gminnej o nr ew. gr. 469 wraz z realizacją ww projektu”, na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych„DROMO” Sp. z o.o.

ul. Zielona 7, 26-200 Końskie.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 74 541,43

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/30 12:13:45
Redaktor: Administrator