Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

            Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię gazową w budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Partyzantów 5 w Końskich.”, na wykonawcę zostało wybrane

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „INSBUD” Sp. z o.o.

ul. Staszica 1, 26-200 Końskie.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 128 084,88

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/08/30 13:47:31
Redaktor: Administrator