Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

            Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Dokumentacja niezbędna do przebudowy ulicy Kozubskiego w Rogowie wraz z realizacją tego projektu.”, na wykonawcę zostało wybrane

 

P.H.U „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów,

ul.Młynarsa 12, 29-100 Włoszczowa.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 162 992,00

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/07 14:27:16
Redaktor: Administrator