Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: 1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Nowej i Źródlanej. 2. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy parkingu oraz poszerzenia jezdni dojazdowej do Pływalni Miejskiej w Końskich. 3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulicy Strażackiej w Nieświniu. 4. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich na wykonawcę

 

zadania nr 4 – Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ulic Kościeliskiej i Folwarcznej w Końskich, została wybrana  firma

 

NEOINVEST Sp. z o.o.

ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce.

 

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 99 979,00 zł.

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

Ponadto informuję, na podst. art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy – prawo zamówień publicznych, postępowanie w części dotyczącej zadania nr 1, 2 i 3 zostało unieważnione

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/09/27 08:59:57
Redaktor: Administrator