Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Opracowanie koncepcji budowy sieci wodociągowej dla projektu pn. Zakończenie zwodociągowania gminy Końskie.” na wykonawcę została wybrana firma

 

GEO – PROJECT Biuro Projektów i Usług Technicznych Sp. z o.o.

ul. Chęcińska 1, 25-020 Kielce..

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 32 940,00 zł.


 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/10/11 13:32:40
Redaktor: Administrator