Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 46 w Końskich” na wykonawcę została wybrana firma

 

CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk,

Mójcza 25, 26-021 Daleszyce

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

Wybrany Wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 434 910,95 zł.
 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/11/03 15:03:45
Redaktor: Administrator