Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: ”Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy budynku położonego w Końskich przy ulicy 1-go Maja 57 na działce o nr ew. 6248/10.” na wykonawcę został wybrany

 

Pan Andrzej Grot,

ul. Zamkowa 19, 26-200 Końskie.

 

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie – prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a według jedynego kryterium – cena, stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

Wybrany Wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 28 670,00 zł.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/11/10 08:15:26
Redaktor: Administrator