Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Projekt budowy sieci wodociągowej Bedlno – Przybyszowy – Głupiów wraz  z przyłączami" na Wykonawcę wybrany został

 

Zakład Obsługi Inwestycji

EKO INWEST Krystyna Wiorek,

ul. Wojska Polskiego 51 lok. 427A, 25-375 Kielce

 

Wybrany wykonawca proponuje realizację przedmiotowego zadania w cenie 46 116,00 zł.

 
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/05/25 14:54:26
Redaktor: Administrator