Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

         Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na utwardzenie wejść w 3-ch placówkach oświatowych kostką brukową typu UNI DECOR gr. 6cm  w kolorze szarym 60% i rubinowym 40% w ilości 711m2 i 262mb obrzeży (szczegółowy przedmiar wraz ze specyfikacją).

 

Termin wykonania robót 10 lipiec a zakończenie 4 sierpień 2006.

 

Kryteria wyboru oferty: cena 100%

 

CPV 45.23.32.50-6

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: http://bip.umkonskie.pl/

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w biurze Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich przy ulicy Partyzantów 1 w godzinach 730 – 1530. Telefon kontaktowy 0413723794 pan Ryszard Grochala.

 

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert w terminie do dnia 03 lipca 2006 do godz. 1000 w biurze ZOPO przy ulicy Partyzantów 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2006r. o godz. 1015.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/06/28 09:45:33
Redaktor: Administrator