Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

II Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 grudnia 2006 roku

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/306/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/13/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 5189 o powierzchni 0,7476 ha wraz z prawem własności budynków i budowli od Koneckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. „ W LIKWIDACJI”  więcej >


UCHWAŁA Nr II/9/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru.  więcej >


UCHWAŁA NR II/8/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  więcej >


UCHWAŁA Nr II /7/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty  więcej >


UCHWAŁA Nr II/6/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w Sielpi, terminów płatności oraz sposobu inkasa.  więcej >


UCHWAŁA Nr II/5/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Miejskiej i ich liczbowego składu.  więcej >


UCHWAŁA Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/02/08 12:32:57
Redaktor: Administrator