Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

III Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru banku, któremu powierza się obsługę budżetu gminy.  więcej >


Uchwała Nr III/29/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2003 r.  więcej >


Uchwała NR III/28/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu na 2003 rok  więcej >


Uchwała Nr III /26/2002 Rady Miejskiej w Końskie z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich na rok 2003.  więcej >


Uchwała Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości  więcej >


Uchwała Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych zwiększających zatrudnienie  więcej >


Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  więcej >


Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty.  więcej >


Uchwała Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru.  więcej >


Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskie w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w Sielpi, terminów płatności oraz sposobu inkasa.  więcej >


Uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie na 2002 r.  więcej >


Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie powołania radnego do stałych Komisji Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Końskich  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/01/02 11:19:04
Redaktor: Administrator