Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

IX Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Końskie do konsorcjum pod nazwą Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości.  więcej >


Uchwała Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wysokości diet dla radnych.  więcej >


UCHWAŁA NR IX/48/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Końskie a Zbigniewem Grabarczykiem, Janiną Grabarczyk oraz między Gminą Końskie a Zdzisławem Malickim.  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem – Restauracji „Leśniczanka ”położonej w Sielpi.  więcej >


UCHWAŁA NR IX/45/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.  więcej >


UCHWAŁA NR IX/44/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2006 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/10/04 11:19:47
Redaktor: Administrator