Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

L Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r.Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr L/373/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty.  więcej >


Uchwała Nr L/372/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Końskie  więcej >


Rozstrzygnięcie nadzorcze - Wojewoda Świętokrzyski stwierdza nieważność uchwały UCHWAŁA NR L/371/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej.  więcej >


UCHWAŁA NR L/370/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa.  więcej >


UCHWAŁA Nr L/369/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice.  więcej >


Rozstrzygnięcie nadzorcze - Wojewoda Świętokrzyski stwierdza nieważność uchwały UCHWAŁA NR L/368/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej.  więcej >


UCHWAŁA Nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr L/366/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/04/06 09:54:25
Redaktor: Administrator