Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

LI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 1 lutego 2010 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr LI/375/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ubiegania się Gminy Końskie o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.  więcej >


UCHWAŁA Nr LI/374/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/364/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Końskie osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/04/06 10:02:38
Redaktor: Administrator