Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

LIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010 r.


Protkół z sesji  więcej >


UCHWAŁA NR LIII/382/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.  więcej >


Uchwała Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


Uchwała Nr LIII/380/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr LIII/379/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Końskie  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/04/09 11:14:43
Redaktor: Administrator