Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/493/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Bedlenko.  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/492/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dziebałtów”  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/491/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Modliszewice”  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/490/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sielpia”  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zobowiązania Dyrektora Zespołu Szkół w Rogowie do udostępniania do użytku publicznego boiska sportowego przeznaczonego do rewitalizacji  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/487/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zobowiązania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie do udostępniania do użytku publicznego boiska sportowego przeznaczonego do rewitalizacji  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/486/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zobowiązania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie do udostępniania do użytku publicznego boiska sportowego przeznaczonego do rewitalizacji  więcej >


Uchwała Nr XLIV/485/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Posłusznego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA NR LXIV/484/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/483/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli samorządowych prowadzonych przez gminę Końskie - w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/482/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/459/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/481/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Końskich na rok 2011.  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/480/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy Kazanów”  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/479/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brody”  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/478/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Górny Młyn”  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/477/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz”  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/476/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rogów”  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/475/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sierosławice”  więcej >


Uchwała Nr LXIV/474/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego  więcej >


UCHWAŁA Nr LXIV/473/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  więcej >


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdza nieważność uchwały UCHWAŁA Nr LXIV/472/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków  więcej >


Uchwała Nr LXIV/471/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. z siedzibą w Sielpi  więcej >


UCHWAŁA NR LXIV/470/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/01/14 08:51:11
Redaktor: Administrator