Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

V Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 roku

Uchwała Nr V/51/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie nabycia w drodze przetargu działek będących w użytkowaniu wieczystym Koneckich Zakładów Odlewniczych S.A. w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr V/50/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Armii Krajowej w m. Końskie  więcej >


Uchwała Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa określonego w uchwale Nr XXII/279/2001 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w granicach ulic: Krakowskiej, Majora Hubala, Polnej i Kieleckiej w Końskich, wniesionego przez Jadwigę Sota  więcej >


Uchwała Nr V/48/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII /352 /2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 - 2006  więcej >


UCHW ALA NR V/47/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie wyboru przedstawiciela wchodzącego w skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego o nazwie: Staropolski Związek Gmin i Miast  więcej >


Uchwała Nr V/46/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Końskie do Związku Międzygminnego o nazwie: Staropolski Związek Gmin i Miast  więcej >


Uchwała Nr V/45/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Końskie  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/13 13:51:58
Redaktor: Administrator