Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

V Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 roku

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2007 r.  więcej >


Uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy.  więcej >


Uchwała Nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia drugiego przedstawiciela Gminy Końskie w Zgromadzeniu Staropolskiego Związku Gmin i z siedzibą w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  więcej >


Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007  więcej >


Uchwała Nr V/26 /2007 Rady Miejskiej w Końskich dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


Uchwała Nr V/25/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2007 rok.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/03/09 12:45:12
Redaktor: Administrator