Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

VI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003 roku

Uchwała Nr VI/59/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Końskie dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym.  więcej >


Uchwała Nr VI/58/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.  więcej >


Uchwała Nr VI/57/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej wModliszewicach”  więcej >


Uchwała Nr VI/56/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Szkoły Podstawowej w Nieświniu”  więcej >


Uchwała Nr VI/55/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Browarna w Końskich obejmującej ulice: Browarną, Słoneczną, Cichą, Jasną, ,Nową, Źródlaną, Kościeliska i Folwarczną”.  więcej >


Uchwała Nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków we wsi Gatniki”.  więcej >


Uchwała Nr VI/53/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2002 r.  więcej >


Uchwała Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2002 rok  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/08 10:20:12
Redaktor: Administrator