Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

VI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2007 roku

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/39/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i i gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA NR VI/38/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej.  więcej >


Uchwała Nr VI/37/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica.  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/36/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Końskie na lata 2007-2013.  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/35/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2007r. Szkoły Podstawowej w Bedlnie.  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/34/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2007r. Szkoły Podstawowej w Grabkowie.  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/33/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2007r. Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy.  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/32/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: przystąpienia Gminy Końskie do Lokalnej Grupy Działania.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/07/05 13:49:09
Redaktor: Administrator