Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

VI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie oraz planów miejscowych  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/66/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenu położonego w Gminie Końskie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Końskie do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej numerem 1460/3 o pow. 1,0515 ha, na rzecz Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr VI/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty  więcej >


UCHWAŁA Nr VI /59/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie  więcej >


UCHWAŁA NR VI/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.  więcej >


UCHWAŁA NR VI/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. Końskie Sp. z o.o. z siedzibą w Sielpi  więcej >


UCHWAŁA NR VI/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury miasta i gminy Końskie za 2010 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/07/15 11:37:10
Redaktor: Administrator