Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XI/105/03 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Marszałka Piłsudskiego nr 22 wraz z udziałem we współwłasności gruntu.  więcej >


Uchwała Nr XI/104/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie: udziału Gminy Końskie w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.  więcej >


Uchwała Nr XI/103/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie wyboru banku, któremu powierza się obsługę budżetu gminy.  więcej >


Uchwała NR XI/102/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich na rok 2004.  więcej >


Uchwała Nr XI/101/03 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości  więcej >


Uchwała Nr XI/100/03 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  więcej >


Uchwała Nr XI/99/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty  więcej >


Uchwała Nr XI/98/03 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru.  więcej >


Uchwała Nr XI/97/03 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w Sielpi, terminów płatności oraz sposobu inkasa.  więcej >


Uchwała Nr XI/96/03 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


Uchwała Nr XI/95/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2003 r.  więcej >


Uchwały Nr XI/94/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji środka specjalnego przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich  więcej >


Uchwała nr XI/93/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XI/92/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/21 11:50:42
Redaktor: Administrator