Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r.

Protokół z Sesji  więcej >


Uchwała Nr XIII/115/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie powołania na okres kadencji Rady Miejskiej w Końskich składów osobowych komisji dyscyplinarnych I i II instancji- orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.  więcej >


Uchwała Nr XIII/116/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XIII/117/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20.02.2004 r. w sprawie przyjęcia Statutów Samorządów Mieszkańców Osiedli w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XIII/118/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.  więcej >


Uchwała Nr XIII/119/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/71/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XIII/120/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Końskich przy ulicy Warszawskiej.  więcej >


Uchwała Nr XIII/121/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Warszawskiej nr 4 wraz z udziałem we współwłasności gruntu.  więcej >


Uchwała Nr XIII/122/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Warszawskiej nr 4 wraz z udziałem we współwłasności gruntu.  więcej >


Uchwała Nr XIII/123/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Końskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 6 lat obowiązanych odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  więcej >


Uchwała Nr XIII/124/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli  więcej >


Uchwała Nr XIII/125/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Rogowie  więcej >


Uchwała Nr XIII/126/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XIII/127/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie stref płatnego parkowania na terenie miasta Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XIII/128/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 w miejscowości Nowe Brody na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72.  więcej >


Uchwała Nr XIII/129/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2004 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:24
Redaktor: Administrator