Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XVII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 września 2004 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała NRXVII/158/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 09 września 2004 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2004 r.  więcej >


Uchwała NR XVII/159/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 09 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie na 2004 r.  więcej >


Uchwała Nr XVII/160/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich  więcej >


Uchwała Nr XVII/161/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zamiany działek między Gminą Końskie a współwłaścicielami Anną Brzozowicz, Barbarą Fidos, Adrianną Jolantą Woźniak i Janem Aleksym Franaszczykiem.  więcej >


Uchwała Nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zamiany działek między Gminą Końskie a właścicielami Szczepanem i Krystyną (małż.) Sipika.  więcej >


Uchwała Nr XVII/163/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 września 2004r. w sprawie włączenia terenów położonych w obszarze Gminy Końskie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.  więcej >


Uchwała Nr XVII/164/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 09 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń energetycznych dla zasilania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stadnickiej Woli 55 na majątek Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. – Rejon Energetyczny w Końskich.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/05 13:00:25
Redaktor: Administrator