Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2004 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XXI/200/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 r.  więcej >


Uchwała Nr XXI/201/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2003 z dnia 17 września 2003r w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji i zmian strukturalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  więcej >


Uchwała Nr XXI/202/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie likwidacji i rozwiązania Koneckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XXI/203/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa.  więcej >


Uchwała Nr XXI/204/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/115/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie powołania na okres kadencji Rady Miejskiej w Końskich składów osobowych komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/03/09 08:56:34
Redaktor: Administrator