Miasto i Gmina Końskie

szukaj >


Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVI/194/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Końskie/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Końskich do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXVI /193/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zakup pojemników i stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy Końskie”.  więcej >


UCHWAŁA NR XXVI/192/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/18 13:12:50
Redaktor: Administrator