Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XXXIII/249/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXXIII/248/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach Beneficjentem Funduszu Spójności oraz upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/247/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zobowiązania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie do udostępnienia mieszkańcom sali gimnastycznej  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pomyków”  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/245/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2007-2013.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/244/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/243/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/242/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Końskie do kategorii dróg gminnych  więcej >


Uchwała Nr XXXIII/241/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich na 2009 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIII/240/2009 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym  więcej >


UCHWAŁA NR XXXIII/239/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/05/08 08:15:00
Redaktor: Administrator