Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

W ł a d z e

Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z siedzibą w Końskich

 

 

Zgromadzenie Związku                  -        organ stanowiący Związku

 

 

1. OBRATAŃSKI Krzysztof          -        Przewodniczący Zgromadzenia

2. SŁOKA Tomasz                         -        Wiceprzewodniczący
Zgromadzeni

 

 

Zarząd Związku                              -        organ wykonawczy Związku

 

1. NOWAK Mirosław                     -        Przewodniczący Zarządu

2. WOJNA Edmund                       -        Zastępca Przewodniczącego
Zarządu

3. KONIECZNY Henryk                -        członek Zarządu

 

STASZCZYK Małgorzata              -        Skarbnik Związku

 

 

Komisja Rewizyjna

 

POL Stanisław                                -        Przewodniczący

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/04/03 09:38:41
Redaktor: Administrator