Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

zarządzenia Burmistrza miasta i gminy Końskie w roku 2011


ZARZĄDZENIE Nr 316/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 18 listopada 2011 roku  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 315/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  więcej >


Zarządzenie Nr 310/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok.  więcej >


Zarządzenie Nr 309 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2012-2019  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 298/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 288/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie zadań w zakresie rozwoju sportu  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 280/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 263/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 251/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 219/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 152/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 129/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 123/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 108/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie powtórnego zwołania Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli Nr 4 i 5 w Końskich w celu dokonania wyboru Zarządów Osiedli  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 107/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 97/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 46/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 92/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zwołania Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli w Końskich w celu dokonania wyboru Zarządów Osiedli  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 87/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe  więcej >


ZARZĄDZANIE Nr 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie)  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/11/21 13:25:38
Redaktor: Administrator