Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Budżet na rok 2012Uchwała Nr 116/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Uchwała Nr 115/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok  więcej >


Uchwała Nr 114/II/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr XII/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


Projekt budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok  więcej >


Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2012-2019  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/12/08 07:58:38
Redaktor: Administrator