Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

IX Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Końskie na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, w której Gmina Końskie jest właścicielem lokali  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 r. uchylająca uchwałę Nr XXVII/209/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) z Funduszu Spójności, współfinansowanego przez Unię Europejską, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/94/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/92/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/10/04 14:08:31
Redaktor: Administrator