Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XIV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 roku

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/95/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lokalnego referendum dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez Gminę Końskie obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.  więcej >


Uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej.  więcej >


Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego.  więcej >


Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej.  więcej >


Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej  więcej >


Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej.  więcej >


Uchwała Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej.  więcej >


Uchwała Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej.  więcej >


Uchwała Nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką.  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/86/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 12 lat w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Targowej oznaczonej numerem działki 4321 o powierzchni 0,0204 ha na rzecz Stanisława Patynowskiego.  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/85/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/71/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Końskich złożonej z działek oznaczonych numerami 3285/1 i 4246 o powierzchni 0,4026 ha na rzecz dzierżawcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XIV/84/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Grzegorza Dziubka .  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/83/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr IX/48/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Końskie a Zbigniewem Grabarczykiem, Janiną Grabarczyk oraz między Gminą Końskie a Zdzisławem Malickim.  więcej >


UCHWAŁA Nr XIV/82/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa instalacji solarnej dla potrzeb wspomagania wytwarzania energii dla istniejącej kotłowni Pływalni Miejskiej w Końskich ul. Warszawska 38”.  więcej >


UCHWAŁA Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na opracowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.  więcej >


UCHWAŁA Nr XIV/80/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do podpisania Umowy o dofinansowanie i ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych środków.  więcej >


UCHWAŁA Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Końskie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych  więcej >


Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz rodzajów, wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród za wybitne wyniki sportowe  więcej >


UCHWAŁA NR XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2007/11/09 11:23:53
Redaktor: Administrator