Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XLI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r.


Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XLI / 298 /2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Końskie do kategorii dróg gminnych.  więcej >


Uchwała Nr XLI/297/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLI/296/09 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą Nr XXXIII/245/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2007-2013.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLI/295/09 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  więcej >


UCHWAŁA XLI/ 294 /09 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.06.2009 r. w sprawie wydzielenia w mieszkaniowym zasobie Gminy Końskie lokali socjalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Końskich przy ulicy 1 Maja 57  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/293/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.06.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej w Końskich nieruchomości złożonej z działki oznaczonej numerem 301 w miejscowości Brody.  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/292/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.06.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Koneckiego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Końskich nieruchomości złożonej z działki oznaczonej numerem 803 w miejscowości Sierosławice.  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/291/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.06.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej w Końskich części nieruchomości złożonej z działki oznaczonej numerem 4655 stanowiącej własność Gminy Końskie oraz będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Modliszewicach.  więcej >


Uchwała Nr XLI/290/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/241/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich na 2009r.  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/289/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLI/288/09 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie” wraz z „Planem gospodarki odpadami”  więcej >


UCHWAŁA Nr XLI/287/09 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zaopiniowania projektu nowych potencjalnych obszarów NATURA 2000 na terenie Gminy Końskie – Ostoja Pomorzany.  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/286/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich części nieruchomości złożonej z działek oznaczonych numerami 4912 i 4913 stanowiącej Targowicę Miejską.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLI/285/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Końskie środków stanowiących fundusz sołecki  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/284/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/283/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/282/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich  więcej >


UCHWAŁA NR XLI/281/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/10/12 13:03:38
Redaktor: Administrator