Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA NR XLIII/314/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XLIII/313/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zlecenia powołania audytora zewnętrznego.  więcej >


Uchwała Nr XLIII/312/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ubiegania się Gminy Końskie o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/311/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/310/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.  więcej >


UCHWAŁA NR XLIII/309/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z o.o. z siedzibą w Modliszewicach.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/308/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 24 września 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/307/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/306/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Końskich przy ul. Hubala 11, stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/305/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym w Końskich przy ul. Hubala 10, stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/304/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym w Końskich przy ul. Hubala 7, stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/303/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Końskich przy ul. 16 Stycznia 6, stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz ich najemców  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/302/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Końskich przy ul. 16 Stycznia 2, stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz ich najemców  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/301/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Końskich przy ul. 1 Maja 39A, stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz najemcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLIII/300/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Końskich przy ul. Polnej 3, stanowiącym własność Gminy Końskie, na rzecz ich najemców  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/12/08 07:57:11
Redaktor: Administrator