Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r.


Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVIII/364/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Końskie osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  więcej >


UCHWAŁA NR XLVIII/363/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2010 r.  więcej >


Uchwały Nr XLVIII/362/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Sportowego Konecka Liga Firm na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA NR XLVIII/361/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVIII/360/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o.o. nieruchomości położonej w Końskich wykorzystywanej pod składowisko odpadów komunalnych wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami niezbędnymi do jego funkcjonowania.  więcej >


UCHWAŁA NrXLVIII/359/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rogów”  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVIII/358/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dyszów”  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Końskich na rok 2010  więcej >


Uchwała Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich na 2010 rok  więcej >


Uchwała Nr XLVIII/355/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2010 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr XLVIII/354/2009 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/04/06 10:14:07
Redaktor: Administrator