Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XVI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 roku

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Uchwała Nr XVI/120/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Kaźmierczaka na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Uchwała Nr XVI/119/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Sroczyńskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  więcej >


Uchwała XVI/118/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kornica.  więcej >


Uchwała XVI/117/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do podpisania Umowy o dofinansowanie i ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych środków.  więcej >


Uchwała XVI/116/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości diet dla radnych  więcej >


Uchwała Nr XVI/115/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.  więcej >


Uchwała XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


Uchwała XVI/113/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2007r.  więcej >


Uchwała Nr XVI/112/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XVI/111/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XVI/110/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich obowiązujące na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XVI/109/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie: przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  więcej >


Uchwała Nr XVI/108/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.  więcej >


Uchwała Nr XVI/107/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru, wysokości opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.  więcej >


Uchwała Nr XVI/106/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  więcej >


Uchwała Nr XVI/105/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty  więcej >


Uchwała Nr XVI/104/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Sielpi.  więcej >


Uchwała Nr XVI/103/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/01/02 14:27:04
Redaktor: Administrator