Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 listopada 2005 roku

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX/284/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie postępowania na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX/283/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX/282/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


UCHWAŁA NR XXIX/281/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Końskich złożonej z działek oznaczonych numerami: 2736, 3285/1 i 4246 o powierzchni 0,7823 ha na rzecz dzierżawcy.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX/280/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 16 Stycznia, Majora Hubala i Południowej oraz graniczący w części południowej z terenami leśnymi.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX/279/2005 RADY MIEJSKIEJ w Końskich z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX/278/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr XXIX/277/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej przy zespole oświatowym – szkole podstawowej i gimnazjum w Stadnickiej Woli”  więcej >


UCHWAŁA NR XXIX/276/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/02/08 09:13:04
Redaktor: Administrator