Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 września 2006 roku

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVI/347/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXXV/322/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej, wniesionego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVI/346/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXXV/322/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej, wniesionego przez Jarosława Korneckiego, Ewelinę Kornecką, Jarosława Woźniaka i Agnieszki Woźniak.  więcej >


Uchwała Nr XXXVI/345/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVI/344/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich”.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVI/343/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 września 2006 roku w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwały z dnia 10 lipca 2006 roku Nr XXXV/333/2006 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemców lokalu użytkowego położonego w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 20 wraz z udziałem we współwłasności gruntu oraz częściach wspólnych.  więcej >


UCHWAŁA NR XXXVI/342/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenu położonego w Końskich w obszar Specjalnej Strefy ekonomicznej „Starachowice”.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVI/341/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVI/340/2006 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVI/339/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11 września 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2006/11/03 13:40:59
Redaktor: Administrator