Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

LX Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r.


Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr LX/441/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie.  więcej >


UCHWAŁA NR LX/440/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  więcej >


UCHWAŁA NR LX/439 /2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  więcej >


UCHWAŁA NR LX/437/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego  więcej >


UCHWAŁA NR LX/436/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.  więcej >


Uchwała Nr LX/435/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2010 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr LX/434/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego.  więcej >


UCHWAŁA Nr LX/433/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny środków trwałych na rzecz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr LX/432/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe.  więcej >


UCHWAŁA Nr LX/431/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej  więcej >


UCHWAŁA Nr LX/430/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2010/10/12 11:25:39
Redaktor: Administrator