Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

X Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011 r.


Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr X/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu zmiany Statutu Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr X/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr X/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ubiegania się Gminy Końskie o środki z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój  więcej >


UCHWAŁA Nr X/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, w której Gmina Końskie jest właścicielem lokali  więcej >


UCHWAŁA Nr X/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2011 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr X/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja na wykonanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  więcej >


UCHWAŁA Nr X/107/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych  więcej >


UCHWAŁA Nr X/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Końskie oraz zapewnienia im dalszej opieki  więcej >


UCHWAŁA Nr X/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego  więcej >


UCHWAŁA Nr X/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr X/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/12/12 13:29:52
Redaktor: Administrator