Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XV/137/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok  więcej >


Uchwała Nr XV/138/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2003 r.  więcej >


Uchwała Nr XV/139/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2004 r.  więcej >


Uchwała Nr XV/140/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli  więcej >


Uchwała Nr XV/141/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Stadnickiej Woli.  więcej >


Uchwała Nr XV/142/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania na terenie Gminy Końskie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.  więcej >


Uchwała Nr XV/143/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Barycz Gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XV/144/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich na terenie miasta i gminy Końskie .  więcej >


Uchwała Nr XV/145/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenia miasta i gminy Końskie do kategorii dróg gminnych.  więcej >


Uchwała Nr XV/146/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.  więcej >


Uchwała Nr XV/147/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:54
Redaktor: Administrator