Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 czerwca 2008 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA NR XXII/174/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Thorn Lighting Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dotyczącej przetargu na: „Przetarg nieograniczony – Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Końskie” ogłoszonego w BZP Nr 57872-2008 z dnia 20 marca 2008 r.  więcej >


UCHWAŁA NR XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wezwania złożonego przez Pana Marka Czecha do usunięcia naruszenia interesu prawnego, spowodowanego podjęciem uchwały Nr XVIII/146/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmian w regulaminie korzystania z terenów rekreacyjno - wypoczynkowych położonych w miejscowości Sielpia.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXII/172/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kornicy z siedzibą w Baryczy  więcej >


UCHWAŁANR XXII/171/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie: nieodpłatnego przejmowania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Rzeszowie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Końskie do kategorii dróg gminnych  więcej >


UCHWAŁA NR XXII/169/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXII/168/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę XVII/138/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia20 grudnia 2007 r. w sprawie wzniesienia pomnika błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/10/08 08:06:03
Redaktor: Administrator