Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/227/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2004 r.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/228/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/229/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rogowie.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/230/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich obowiązujące na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/231/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/232/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wezwania do uchylenia uchwały Nr XXII/209/2005 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie, wniesionego przez Jarosława i Ewelinę Korneckich oraz Jarosława i Agnieszkę Woźniaków.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/233/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXII/209/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie, wniesionego przez Jarosława Korneckiego.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/234/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXII/209/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie, wniesionego przez Jarosława Woźniaka.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/235/05 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego spowodowanego podjęciem uchwały Nr XXII/209/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie, wniesionego przez Jacka Brzezińskiego.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/236/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 roku zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 października 2004r. Nr XVIII/167/2004 w sprawie zamiany działek między Gminą Końskie a współwłaścicielami Kazimierzem Grzegorczykiem, Jadwigą Duran, Anną Grzegorczyk, Magdaleną Grzegorczyk oraz Iwoną Grzegorczyk.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/237/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/71/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXIV/238/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zamiany nieruchomości między Gminą Końskie a współwłaścicielami Zdzisławą Zbroszczyk i Mieczysławą Koziną.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/07/06 08:15:47
Redaktor: Administrator