Miasto i Gmina Końskie

szukaj >


Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/191/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do wykonywania czynności organu właściwego dłużnika.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stephen Drew na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/189/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Końskie oraz granic ich obwodów.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/188/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008r. w sprawie: nabycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr 160/1204 o powierzchni 0.33 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Barycz, położonej w Baczynie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/187/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Końskie a Barbarą Błaszczyk  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/186/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z żądaniem wykupu do wieloletniego dzierżawcy nieruchomości położonej w Końskich przy ulicy Targowej oznaczonej numerem działki 4321 o pow. 0,0204 ha oraz na zwolnienie z obowiązku zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/185/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 6 lat budynku stolarni wraz z przyległym gruntem w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/184/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Kazanów  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/183/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kornica  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/182/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pomyków  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/181/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Modliszewice  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/180/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/179/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/315/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr XXV/177/2008 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 25 września 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2008/11/18 13:02:39
Redaktor: Administrator