Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 październik 2008 r.

Protokół z sesji  więcej >


Uchwała Nr XXVII/209/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) z Funduszu Spójności, współfinansowanego przez Unię Europejską, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.  więcej >


Uchwała Nr XXVII/208/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008r. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Końskie na lata 2007 - 2015”  więcej >


Uchwała Nr XXVII/207/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 6196/1 o powierzchni 0,0177 ha oraz udziału w działce nr 6196/3 o powierzchni 0,0026 ha wynoszącego 19/20 części.  więcej >


Uchwała Nr XXVII/206/2008 Rady Miejskie w Końskich z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem – sklepu położonej w Sielpi przy ul. Kąpielowej 4.  więcej >


Uchwała Nr XXVII/205/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Końskie  więcej >


Uchwała Nr XXVII/204/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 roku w sprawie : nieodpłatnego przejmowania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Rzeszowie.  więcej >


Uchwała Nr XXVII/203/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Świętej Anny i Świętego Jana Chrzciciela w Końskich, ul. Browarna 28 dróg w części cmentarza parafialnego w Końskich przy ul. Browarnej (działka o nr ew. gr. 3201/5, obręb 2 w jednostce ewidencyjnej Końskie – miasto).  więcej >


Uchwała Nr XXVII/202/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.10.2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Stąporków położonych na terenie Gminy Końskie, w obrębie leśnym Miedzierza.  więcej >


Uchwała Nr XXVII/201/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29.10.2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Barycz położonych na terenie Gminy Końskie, w obrębie leśnym Barycz i Piła.  więcej >


Uchwała Nr XXVII/200/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr XXVII/199/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2014.  więcej >


Uchwała Nr XXVII/198/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r w sprawie powołania zespołów wychowania przedszkolnego  więcej >


Uchwała Nr XXVII/197/2008 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009  więcej >


Uchwała Nr XXVII/196/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.  więcej >


Uchwała XXVII/195/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2008r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/01/16 09:42:25
Redaktor: Administrator