Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w roku 2009


ZARZĄDZANIE NR 247/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym ogłoszonego Zarządzeniem Nr 216/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 12 listopada 2009r.  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 244/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 216/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 207/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 21 października 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację w 2009 roku zadań publicznych  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2009 roku zadania publicznego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 83/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 73/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 45/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację w 2009 roku zadań publicznych  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 39/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


ZARZĄDZANIE NR 11/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym  więcej >


ZARZĄDZENIE Nr 9/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2009/12/16 11:26:19
Redaktor: Administrator