Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

III Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r.

Protokół z sesji  więcej >


UCHWAŁA Nr III/23/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr III/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr III/21/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" w Końskich  więcej >


UCHWAŁA NR III/20/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie  więcej >


UCHWAŁA Nr III/19/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków  więcej >


UCHWAŁA Nr III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Końskie w ramach odszkodowania za wywłaszczone mienie  więcej >


UCHWAŁA Nr III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok  więcej >


UCHWAŁA Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016  więcej >


UCHWAŁA Nr III/14/2010 RADY MIEJSKIEJ w KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011  więcej >


UCHWAŁA Nr III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Końskie w Zgromadzeniu Staropolskiego Związku Gmin i Miast  więcej >


UCHWAŁA Nr III/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Końskich oraz upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Końskich  więcej >


UCHWAŁA Nr III/11/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2011 r.  więcej >


UCHWAŁA Nr III/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich na 2011 rok  więcej >


UCHWAŁA NR III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2011/06/02 09:15:48
Redaktor: Administrator