Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

IX Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 roku

Uchwała Nr IX/89/2003 Rady Miejskiej w Końskich Z dnia 17 września 2003 roku w sprawie przeniesienia nieodpłatnie na własność, garażu z jednoczesnym oddaniem terenu w używanie wieczyste.  więcej >


Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Armii Krajowej w m. Końskie  więcej >


Uchwała Nr IX//87/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 122/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 sierpnia 2003 roku dotyczącego wprowadzenia zakazu swobodnego puszczania psów i kotów.  więcej >


Uchwała Nr IX/86/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich na rok 2003, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr III/25/2002 z dnia 23 grudnia 2002r.  więcej >


UCHWALA NR IX/85/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.  więcej >


Uchwała Nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno - prawnej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.  więcej >


UCHWAŁA Nr IX/83/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno - prawnej Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich.  więcej >


Uchwala Nr IX/82/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 r. w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Końskich, przy ul. Południowej.  więcej >


Uchwały Nr XI/81/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Końskich.  więcej >


Uchwala Nr XI/80/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji i zmian strukturalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr IX/79/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 17 września 2003 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/11/29 08:02:58
Redaktor: Administrator