Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

VII Sesja Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 roku

Uchwała Nr VII/77/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, ul. Armii Krajowej w m. Końskie  więcej >


Uchwała Nr VII/76/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich  więcej >


Uchwała Nr VII/75/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Końskich przy Placu Kościuszki nr 6 wraz z udziałem we współwłasności gruntu.  więcej >


Uchwała Nr VII/74/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze krajowej ulicy Zamkowej w Końskich, wokół Placu Tadeusza Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marszałka Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Iwo Odrowąża w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr VII/73/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr VII/71/2003 Rady Miejskiej W Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Końskie.  więcej >


Uchwała Nr VII/70/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży ł podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Końskie.  więcej >


Uchwała Nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Końskie  więcej >


UCHWALA NR VII/68/2003 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określenia ogólnych zasad inicjowania i trybu realizacji inwestycji wykonywanych przy dobrowolnym udziale mieszkańców gminy.  więcej >


Uchwała Nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia kadencyjnego programu gospodarczego Rady Miejskiej w Końskich na lata 2003 - 2006.  więcej >


Uchwała Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny  więcej >


Uchwała Nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  więcej >


Uchwała Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.  więcej >


Uchwała Nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie na obszarze sołectw: Młynek Nieświński i Stara Kuźnica  więcej >


Uchwała Nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Jasną, Partyzantów, Rzeczną, Źródlaną i ciekiem wodnym od Win centowa na obszarze miasta Końskie.  więcej >


Uchwała Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego w granicach ulic: Spółdzielczej, Iwo Odrowąża, Marszałka Piłsudskiego i Warszawskiej w Końskich.  więcej >


Uchwała Nr VII/60/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stwierdzenia, że Rada Miejska w głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie stosowania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków uchwalone uchwałą Nr XXVI/342/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. na sesji w dniu 28 kwietnia 2003 r.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2005/12/01 09:49:00
Redaktor: Administrator